Human Resources Consulting &
Business Development

Nya idéer och förmågan att utveckla dessa till konkurrensmässiga produkter är nyckeln till framgång för ”start-ups” såväl som för etablerade företag. Innovationsprocesser måste vara strategiskt inriktade och affärsutveckling är också förknippad med besvikelse. Hur kan man generera och stödja nya idéer? Hur utvecklar man dem till framgångsrika produkter? Hur kan man introducera sig på marknaden första gången och hur skyddar man sina idéer?

Vi stödjer er genom dessa processer t.ex. genom:

  • Scenarios och trendanalyser
  • Strategiutveckling
  • Analys av innovationskultur och innovationsvänligt arbetsklimat
  • Idéworkshops, utvärdering av idéer och affärsplaner
  • Utveckla partnerskap
  • Stödja marknadsintroduktionen
  • Koncept för att skydda idéer

Strategy for People - Internationale Unternehmensberatung