Human Resources Consulting &
Business Development

Handeln har sedan länge överskridit de nationella gränserna. Oavsett om det gäller marknader, produktionsorter eller partnerskap – företag i alla storlekar måste utnyttja de möjligheter som internationaliseringen ger. De som tvekar för länge kommer kanske att uppleva att internationaliseringen kommer till dem. Vägen till framgångsrik internationalisering är inte lätt – många fällor lurar längs vägen. Och när du nått målet leder det oundvikligen till förändringar i företaget.

Vi stödjer er på vägen t.ex. genom:

 • Internationaliseringsstrategier
 • Binationell kompetens Sverige – Tyskland
 • Binationell kompetens Sverige – Spanien
 • Binationell kompetens Sverige – Algeriet
 • Binationell kompetens Sverige – Indien
 • Ta fram marknadsinformation
 • Management- och organisationsutvärdering
 • Teknologi- och marknadspartners, första kund.
 • Stöd i marknadsintroduktionen
 • Post-merger integration
 • Internationell HR-policy och arbetsrätt
 • Internationell rekrytering
 • Förenkling av samarbete

Strategy for People - Internationale Unternehmensberatung