Human Resources Consulting &
Business Development

Ett effektivt företag, lean management och omstrukturering

I ett företags liv finns inte bara tillväxtfaser. Genom extern påverkan eller intern försummelse kan kriser uppstå som i värsta fall kan hota företagets existens. Då krävs ett snabbt och professionellt agerande utan att tappa fokus på framtiden. Men det är inte bara i kriser som ett företags interna processer och strukturer är ett tema. Framtidsorienterade företag utvärderar kontinuerligt sin organisationsstruktur för att försäkra sig om att de är effektiva och koncentrerade på rätt saker.

Vi kan stödja er t.ex. med:

  • Situationsanalys och Management audit
  • Omstruktureringsstrategi
  • Lean Management, Kaizen
  • Business Cycle Management
  • Change Management
  • Lösningar för personalreduktion
  • Intern och extern kommunikation
  • Samarbete med fackliga organisationer

Strategy for People - Internationale Unternehmensberatung