Human Resources Consulting &
Business Development

Stärka faktor Människan i företaget genom professionellt personalarbete.

I de flesta företag är personalkostnaden den största posten. Men framförallt är personalen den enda källan till företagets utveckling. Detta innebär att en professionell hantering av faktor Människan är av avgörande betydelse. Det gäller såväl frågan om ledarskapet som utformandet av välfungerande belöningssystem. Framförallt måste personalarbetet vara inriktat mot företagets mål.

Vi stödjer er t.ex. genom:

 • Personalstrategi
 • Corporate Governance
 • Rekrytering, utbildning och utveckling av medarbetare
 • Anställningskontrakt och belöningssystem.
 • Pensionssystem
 • Mergers & Acquisitions
 • Efterträdarplanering
 • Medbestämmande i företaget
 • Personalavdelningens arbetsuppgifter
 • Medarbetarkommunikation
 • Coaching, mentorskap

Strategy for People - Internationale Unternehmensberatung