Human Resources Consulting &
Business Development

Strategy for People är mottot för ett internationellt nätverk av mycket erfarna rådgivare. De tre fundamenten i vår filosofi – fokus på affärerna, människorelaterade metoder, och öppenhet mellan olika discipliner – gäller också för medlemmarna i vårt nätverk personligen.

  • Våra rådgivare har haft positioner med helhetsansvar för HR-arbete i ledande internationella företag.
  • Några av våra rådgivare har många års erfarenhet av att driva eget företag.
  • De är högklassiga experter inom ett brett område från innovationer till marknadsintroduktion och från HR-controlling och internationell arbetsrätt till personlig coachning och mentorskap.
  • De tycker även om att titta utanför det egna specialområdet.
  • De har erfarenhet och språkkunskaper för att kunna ha ett internationellt förhållningssätt.
  • Alla motiveras av samma önskan: Att skapa förutsättnigar i företag så att medarbetarna kan arbeta än mer framgångsrikt.

Strategy for People - Internationale Unternehmensberatung