Human Resources Consulting &
Business Development

Vår metod.

Analys, planering, genomförande. Vi erbjuder genomtänkta koncept, baserade på robusta analyser och praktiskt stöd i genomförandet.

Affärsstöd. Medierna är fulla av artiklar om de senaste trenderna och ledarstilar. Naturligtvis ska man känna till den senaste utvecklingen men det är inget självändamål.
Det egentliga målet är att stödja en specifik affär i ett specifikt företag! Bara då når alla ledarskapsteorier och alla processer sitt verkliga syfte och bara då har de en positiv påverkan!

Göra rättvisa åt faktor Människan. Personalkostanden är oftast den största enskilda kostnadsposten och den enda källan till företagets utveckling. Om denna faktor underskattas vid beslutsfattande - eller inte involveras i samma omfattning som andra faktorer och resurser – kommer företaget inte att kunna möta sina utmaningar och uppnå sina mål. Ju mer vår ekonomi blir en ”People Economy”, ju mer blir ”People Management” en kritisk framgångsfaktor.

Tänka och agera interdisciplinärt. Utmaningar och lösningar är sällan
enbart beroende av antingen tekniska, ekonomiska, psykologiska eller andra faktorer. I verkligheten är alla dessa faktorer involverade och det är viktigt att i varje situation identifiera och fokusera på den viktigaste faktorn. Man måste förutsättningslöst koppla ihop olika aspekter i olika situationer.


Strategy for People - Internationale Unternehmensberatung